SAL7383, Act: V°1.3-R°2.1 (3 of 714)
Search Act
previous | next
Act V°1.3-R°2.1  
Act
Date: 1489-06-25

Transcription

2019-10-21 by Walter De Smet
[...]llen den genen (et)c(etera) dat odyne coppens weduwe henr(icx) wilen/
[...]nairts cum tuto(r)e heeft geconstitueert gesedt volcomen macht/
[...] en(de) auctoriteyt gegeve(n) meeste(re)n goirde van hake(n)devel/
[...]man geheete(n) van arschot aut om te vervolgen/
[... achter]stellige rinte(n) ende oic tprincipael van twee guld(en) ryd(er)s/
[...] ten live der voirs(creven) odyne(n) coppens de welke m(ar)griete/
[...] weduwe jans wilen van halen jan gielis sone/
[...] gielis ende willem van leefdale sculdich zijn
//
nae uuytwijsen der scepen(en) brieven dairaf zijnde te verwae(re)n/
te manen teysschen optebue(re)n en(de) tontfangen In meliori forma/
promitten(s) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) b(er)ge nausnyde(re) junii xxv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt