SAL7383, Act: V°146.3 (218 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°146.3  
Act
Date: 1489-12-03

Transcription

2021-04-16 by Walter De Smet
Nae dien dat machtelt va(n) triecht werdi(n)ne jans/
pet(er)s met behoirlijcke(n) rastame(n)te gevolght heeft/
op zeke(re) haeffelijcke goede toebehoiren(de) henr(icke) goessens/
voe(r) zeke(re) schult gedragen(de) vijff rinsguld(en) eens/
ende tselve voir meye(r) en(de) scepen(en) inde banck/
te ki(n)nen heeft doen geve(n) met hue(re)n voirspreke/
doende ald(air) blijcke(n) met giel(ijs) de vos vorste(r) nae/
manisse smeyers en(de) wijsdo(m)me der scepen(en) tvoirs(creven)/
rastame(n)t behoirlijck geschiet te zijne en(de) de conde/
gedaen te wesen den voirs(creven) henr(icke) goessens/
geve(r)ificeert oick hebben(de) de voirs(creven) schult tott(er)/
so(m)men voirs(creven) bove(n) alle coste(n) van rechte in dien/
geloepe(n) Soe hebben de scepen(en) op heden ter/
manissen smeyers gewese(n) dat de voirs(creven) machtelt/
hue(r) geve(r)ificeerde schult voirs(creven) v(er)hale(n) sal met/
coste en(de) co(m)me(r) van rechte aende voirs(creven) gerasteerde/
goede ende oft ald(air) yet overt dat zij dat sal/
wed(er)ke(re)n en(de) oft ald(air) gebreck dat zij dat sal/
moege(n) volge(n) met rechte In scampno decembr(is)/
t(er)cia
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt