SAL7383, Act: V°148.2 (224 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°148.2  
Act
Date: 1489-12-05

Transcription

2021-04-21 by Walter De Smet
Allen dat cornelis jacops sone bedel d(er) faculteyt/
van arte(n) heeft geconstitueert gesedt volcome(n)/
macht procu(r)atie en(de) aucto(r)iteit gegeve(n) woute(re)n/
vande(n) dijcke henricke va(n) beckevoier wonen(de)/
te rotselair ja(n)ne laureys wonen(de) te loven(e) willem(me)/
va(n) lele ende [joh(ann)ese va(n) helmont] pete(re)n van halen aut alle zijn sake(n)/
q(ue)stien ende gescillen die hij alsnu uutstaen(de) heeft/
oft namaels hebbe(n) sal moge(n) (et)c(etera) te v(er)wae(re)n alle/
sijn jairguld(en) (et)c(etera) D(air)voe(r) te panden te dage(n) (et)c(etera)/
In melio(r)i forma Cu(m) p(otes)tate substitue(n)di Promitt(ens)/
rat(um) [renu(n)c(ians)] Salvo iusto calculo cor(am) b(er)ge donct dece(m)br(is)/
v[ta]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt