SAL7383, Act: V°154.4-R°155.1 (237 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°154.4-R°155.1  
Act
Date: 1489-12-07

Transcription

2021-04-27 by Walter De Smet
It(em) wout(er) emelens in p(rese)ntia heeft gekindt en(de)/
gelijdt gehave(n) te hebbe(n) en(de) ontfange(n) van
//
(christ)iane meynarts de so(m)me van sesse rinsguld(en)/
ende dit van wegen henrix alarts uuyt sake(n)/
van alsulke(n) lvi rinsguld(en) als deselve henrick/
alarts den voirs(creven) woute(re)n en(de) arnde de kersmake(re)/
tande(re)n tijde(n) geloeft hadde te betalen(e) Promitt(ens)/
nullaten(us) alloqui sed war(andizare) erga quoscu(m)q(ue) prout/
cor(am) b(er)ghe hove decembr(is) vii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt