SAL7383, Act: V°159.2 (245 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°159.2  
Act
Date: 1489-12-11

Transcription

2021-05-02 by Walter De Smet
It(em) willem de witte sone wijlen arnts wonen(de)/
te wijchmale ende margarete wasscharts/
weduwe willems wijlen van dieve(n) cu(m) tuto(r)e/
in p(rese)ntia hebbe(n) geloeft indivisim claese(n) va(n) wynge/
tot behoef van he(n) en(de) den ande(re)n erfgename(n)/
wijle(n) anthonijs van wynghe zijns vad(er)s te lossen(e)/
alsulcke(n) erfrinte(n) van sestien rinsguld(en) [xiiii stuve(r)s en(de) viii gr(oten)] bekint/
de(n)selve(n) anthonijse bij m(ar)griet(en) wasscharts hue(r) kinde(re)n en(de) mo(m)boe(re)n/
nae inhoudt d(er) scepen(en) brieve(n) vand(er) daet m(ar)tii vi lestled(en)/
op zeke(re) eygen goede(n) te weten(e) met pe(n)ninge(n) van vierstale(n)/
d(er) muynte(n) tsh(er)toge(n) wijle(n) karels die gerekent te ii(½) stuv(er)s/
de dobbele oft in ande(re)n goed(en) gelde ten tijde lopen(de)/
xii vierstale ten prijse voirs(creven) voe(r) den goud(en) andries/
guld(en) gerekent ende altijt met vollen pachte loepe(n)d(en)/
muynten van hande te handen ten tijde vand(en) quijtinge(n)/
en(de) oick de jairlijcsche betalinge van dien en(de) altijt/
in desen den selven claese ind(en) name als bove(n)/
genoech te doene (et)c(etera) cor(am) hove naus(nydere) decembr(is) xi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt