SAL7383, Act: V°161.3-R°162.1 (247 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°161.3-R°162.1  
Act
Date: 1489-12-12

Transcription

2021-05-08 by Walter De Smet
It(em) is tusschen d(er) p(ar)tien ond(er)sproken en(de) in erfvorw(er)de(n)/
toegeseecht dat de voirs(creven) hee(re)n felix boete tsurplus/
van dien xiii r(ins)guld(en) erffelijck te weten(e) de ix
//
rinsguld(en) d(air)aff die opde voirs(creven) vijf huysen alsnu/
bliven uuytgaen(de) dat de voirs(creven) h(er) felix die nyet/
en sal moegen aflegge(n) ten zij dat hij den voirs(creven)/
p(er)sone(n) oft hue(re)n erfgenamen yerst een half jai(r)/
te voe(re)n gecundicht sal hebben en(de) dan sal/
de voirs(creven) h(er) felix die moege(n) aflegge(n) nae/
inhoud(en) der scepen(en) brieve d(air)af zijnde en(de) met/
alsulke(n) pe(n)ninge(n) als bij den gemeyne(n) lande(n) geordineert/
sal werden vanden gelijcken cor(am) eisdem
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt