SAL7383, Act: V°162.1 (248 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°162.1  
Act
Date: 1489-12-12

Transcription

2021-05-08 by Walter De Smet
Want lauwreys huwelet als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir zijn wettich gebreck uuyt cracht van/
scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den goeden/
beyde have ende erve jans de coninck geheeten/
van beghinpont soe wair die gelegen zijn hem/
met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aen alle(n)/
officie(re)n [alle deselve goede heeft doen leve(re)n] ende der weduwe(n) jehan le roy/
dach van rechte doen besceyde(n) oft zij huer d(air)tege(n)/
hadde willen oppone(re)n inde banck voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(e) ald(air) zij op heden als ten/
v(er)streken(en) daghe niet gecompareert en es noch p(ro)cur(eur)/
van hue(re)n wege(n) den voirs(creven) geleydden compare(re)nde/
ende trecht voirts versueken(de) Soe hebben scepen(en)/
van loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen bij/
rapporte pauwels bierma(n) der stadt bode behoorlijck/
gebleeke(n) heeft de voirs(creven) leveri(n)ge ende dach/
besceydinghe gesciet te zijne gewese(n) voir een/
vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydde(n)/
niet en compareert ten opstaene smeyers ende/
der scepen(en) datme(n) den voirs(creven) geleydden vande(n)/
voirs(creven) goede(n) houde(n) soude inde macht van/
zijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)ge(n) alsoe/
v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es In sca(m)pno/
decembr(is) xii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt