SAL7383, Act: V°221.3-R°222.1 (348 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°221.3-R°222.1  
Act
Date: 1490-01-16

Transcription

2021-11-10 by Walter De Smet
Want jan berthijns als momboir lijsbetthe(n)/
vand(er) leeps zijns wijfs die uuyt crachte/
va(n) scepen(en) brieve(n) van loven(e) houden(de) ende/
heffende es een rinte jairlijcx van drie/
rinssche gulden(en) erffelijck vallen(de) jairlijcx/
te kersmisse aen en(de) op de goede hier nae/
bescreve(n) toebehoiren(de) jacoppe wijle(n) van ranshe(m)/
en(de) willem(me) yden Te weten(e) aen en(de) op een/
stuck eeussels geheete(n) sroede(n) eeussele gelege(n)/
te zilsemergat gelege(n) inde prochie van erps/
tusschen de goede henr(ix) heenkenshoet en(de) giel(ijs)/
vand(en) ynde hem met brieve(n) van des(er) stadt/
gescreve(n) aende(n) meye(r) van quaderebbe oft/
zijne(n) stadhoude(r) tvoirs(creven) stuck eeussels den/
proprietar(is) toebehoiren(de) behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n/
oft cornelis(e) reyns des(er) stadt bode in zijne(n) name/
en(de) henr(ic) van ranshem en(de) willem(me) schelke(n)s/
dach van rechte heeft doen besceyden te compare(re)n/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e)/
soe v(er)re sij hen tegen deselve leveri(n)ge hadde(n)/
willen oppone(re)n ald(air) zij op heden als ten v(er)streken(en)/
daghe niet gecompareert en zijn noch procur(eur)
//
van hue(re)n wegen hem dair tegen oppone(re)nde/
de(n) voirs(creven) ja(n)ne compare(re)nde ende trecht voirt/
versuekende Soe hebbe(n) scepen(en) van loven(e) t(er)/
manissen smeyers nae dat hen bij rapporte/
cornel(is) reyns des(er) stadt bode behoirlijck hadde/
gebleken de voirs(creven) executie geschiet te zijne/
gewesen voir een vonnesse datmen den voirs(creven)/
ja(n)ne berthijns als momboir voirs(creven) houden/
soude inde macht van zijne(n) scepen(en) brieve(n)/
van loven(e) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
come(n) es In scampno januarii xvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt