SAL7383, Act: V°222.4-R°223.1 (350 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°222.4-R°223.1  
Act
Date: 1490-01-18

Transcription

2021-11-10 by Walter De Smet
Item marie loenkens weduwe gheerts wijle(n) van/
ghynd(er)neder in p(rese)ntia heeft gekint en(de) gelede(n)/
dat zij wel ende volcomelijc vernueght es
//
bij ja(n)ne de cuype(re) claese voelkens als mombours/
van huer(er) beyder huysvrouwen van alsulke(n) drie/
mudde(n) corens loven(e) maten lijfpen(sien) tot hue(re)n live/
alleene als der selv(er) gelaten sijn inde(n) testamente/
karels wijlen van hamele mette(n) v(er)loepen(de) en(de)/
verschenen(de) pachte(n) der zelv(er) drie mudde met/
gaders oick van alsulke(n) twintich rinsguld(en)/
eens als der selv(er) inde(n) testamente des voirs(creven)/
wijlen karels gelate(n) moege(n) wesen Scelden(de) d(air)af/
quijte den voirs(creven) erfgename(n) en(de) allen ande(re)n d(air)af/
quitan(cie) behoeven(de) Promitt(ens) nullaten(us) alloqui/
sed war(andizare) cor(am) b(er)ghe h(er)meys januarii xviii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt