SAL7383, Act: V°225.3-R°226.1 (356 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°225.3-R°226.1  
Act
Date: 1490-01-19

Transcription

2021-11-19 by Walter De Smet
Want jan sp(er)maige als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir sijn wettich gebreck uuyt crachte va(n)/
scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den goed(en) beyde/
have en(de) erve jans wijlen de reys geheeten/
meeus ende lijsbetten van hemelrijcke zijnder/
huysvrouwe(n) zoe wair die gelegen zijn hem/
met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aende(n) meye(r)/
van vilvoirde(n) oft zijne(n) stadhoude(r) t(er) vue(re)n/
alle deselve goede heeft doen leve(re)n ende/
der selv(er) lijsbetth(en) weduwe des voirs(creven) wijle(n)/
jans dach van rechte doen besceyden te/
compare(re)n inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(e) oft zij huer dair tege(n) hadde willen/
oppone(re)n ald(air) zij op hede(n) als ten verstreken(en)/
daghe niet gecompareert en es noch procur(eur)/
van hue(re)n wege(n) he(m) dair tege(n) oppone(re)nde den/
voirs(creven) geleydden altijt compare(re)nde en(de) trecht
//
voirt versueken(de) Soe hebben de scepen(en) van loeven(e) ter manisse(n)/
smeyers nae dat hen bij rappoorte smeyers van vilvoirden/
voirs(creven) behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ghe en(de) dach/
bescheidinghe geschiet te zijne gewesen voer een vo(n)nisse/
waer de wederp(ar)tie des voirs(creven) geleidde(n) nyet en compareert/
ten opstane smeyers en(de) der scepen(en) datmen de(n) selve(n) geleidde(n)/
houden inde macht van zijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) ende/
leveringhen alsoe verre alst noch voir scepen(en) come(n) es/
In scampno januarii xix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt