SAL7383, Act: V°391.2-R°392.1 (592 of 716)
Search Act
previous | next
Act V°391.2-R°392.1  
Act
Date: 1490-05-05

Transcription

2022-11-08 by Walter De Smet
Item de voirs(creven) executeurs hebbe(n) geloeft/
in desen oick alsoe vele te doen(e) bij assig(na)c(ie)
//
van rinte(n) oft anderssins dat my vrouwe voirs(creven)/
van sesse rinsche gulden(en) ende vier rijd(er)s/
opde molen en(de) ande(re) goeden voe(r) genoemt/
staende die zij hue(re)n duerdach ond(er) dande(re)/
co(m)me(re)n te huerwert genome(n) heeft dat/
deselve my vrouwe in dien te vreden/
sal moegen wesen vander jairlijcscher/
betalingen der selv(er) alle rinte(n) [en(de)] in dien/
ger(e)compenseert sal werden(en) soe langhe/
zij leve(n) sal eisdem
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-17 by Xavier Delacourt