SAL7383, Act: V°397.4-R°398.1 (599 of 716)
Search Act
previous | next
Act V°397.4-R°398.1  
Act
Date: 1490-05-07

Transcription

2022-11-15 by Walter De Smet
Item augustijn opden berch als erfgename/
joh(ann)is wijlen opde(n) berch die in zijne(n) leven(e)
//
geleydt was na den rechte der stadt van/
loven(e) tot allen den goed(en) vrouwe(n) ysabeele(n)/
van glymes weduwe he(re)n jacops wijle(n) greve/
van salmen in p(rese)ntia heeft gekindt en(de) gelijdt/
gehave(n) te hebben ende ontfangen vand(en) edele(n)/
en(de) mogen(de) h(er)toge willem(me) h(er)toge te gulke en(de)/
tottenberghe greve te ravensberghe hee(re) tot/
heynsberghe te dyest te zichen(en) (et)c(etera) uuyt hand(en)/
mathijs vand(en) rode zijns rintmeest(er)s in/
zijne(n) voirs(creven) lande van dyest de hellicht van/
lxxxv rinssche gulden(en) een(en) stuv(er) vi mit(en) die/
der voirs(creven) vr(ouwen) ysabeele(n) van glymes weduwe/
des voirs(creven) greven van zalmen vielen te/
paesschen lestleden Bekennen(de) de selve/
augustijn hem d(air)af v(er)nuecht en(de) volcomelick/
betaelt te zijne Scelden(de) volcomelic quijte/
den voirs(creven) h(er)toghe zijne(n) rintmeest(er) en(de) allen/
ande(re)n des quitan(cie) behoeven(de) vand(en) voirs(creven)/
t(er)mijne van paessche(n) lestled(en) en(de) van alle(n) ande(re)n/
voirleden(en) t(er)mijne(n) van voe(r) den voirs(creven) paessche(n)/
v(er)schene(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-17 by Xavier Delacourt