SAL7383, Act: V°407.2-R°408.1 (608 of 716)
Search Act
previous | next
Act V°407.2-R°408.1  
Act
Date: 1490-05-08

Transcription

2022-11-23 by Walter De Smet
Want jan van rosmer als procur(eur) m(ar)grieten/
swerts weduwe laureys wijle(n) rijkart/
geleydt zijnde nae des(er) stadt recht voir/
zijn wettich gebreck uuyt crachte van/
scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot allen den/
goeden beyde have en(de) erve claes wijle(n)/
de scoemake(re) marien wijlen scosters zijnd(er)/
huysvrouwe(n) jans wijlen van tsoest/
ende henricx wijle(n) drabbe soe wair/
die gelegen zijn hem met brieve(n) van/
des(er) stadt gescreve(n) aen den meye(r) van/
bierbeke oft zijne(n) stadhoude(r) te weerde/
alle deselve goede behoirlijck heeft doen/
leve(re)n en(de) allen den ghene(n) hande aende/
selve goede hebben(de) dach van rechte oft/
zij hen dair tegen hadde(n) willen oppone(re)n/
doen besceyden te compare(re)n inde banck/
voe(r) meye(re) en(de) scepen(en) van loven(e) aldair
//
zij op heden als ten verstreken(en) daghe/
niet gecompareert en zijn noch procur(eur) van/
hue(re)n wegen hem dair tege(n) oppone(re)nde/
den voirs(creven) geleydden altijt compare(re)nde/
en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) Soe hebben/
scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen bij rescripte jans crabbe meye(r)/
van bierbeke behoirlijck gebleke(n) heeft/
de voirs(creven) leveri(n)ghe en(de) dach besceydinge/
geschiet te sijne gewesen voir een vonnesse/
wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden/
niet en compareert ten opstaene smeyers en(de)/
d(er) scepen(en) datme(n) den selve(n) geleydden houd(en)/
soude inde macht van zijne(n) beleyde/
scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) comen es In scampno maii viii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-17 by Xavier Delacourt