SAL7383, Act: V°59.2 (78 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°59.2  
Act
Date: 1489-08-29

Transcription

2020-04-26 by Walter De Smet
Allen den genen dat lenard cotereel geconstitueert gesedt/
volcomen macht p(ro)curacie ende auctoriteyt gegeve(n) heeft gerard/
van baussele te doen doene de jaergeboden oft geboden opde mueren/
opt vercrijch vanden huyse ende hove metten toebehoirten gelege(n)/
inde proestrate acht(er)uut comen(de) inde oude mu(n)tstrate als hij onlancx/
gedaen heeft tegen de kinde(re)n roelofs die hem d(air)af guedinge/
ende vesticheyt voir scepen(en) van loven(e) gedaen hebben Et g(e)n(er)alit(er)/
Promitt(ens) rat(um) cor(am) berghe donct augusti xxix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt