SAL7383, Act: V°71.2 (93 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°71.2  
Act
Date: 1489-09-14

Transcription

2020-06-10 by Walter De Smet
It(em) claes smismans geheete(n) de langhe claes voerman/
heeft geloeft katlijnen ende alijten chybels de so(m)me va(n)/
twintich rinsgulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck de thien rinsgul(den)/
d(air)aff binnen acht dage(n) naistcomen(de) ende dand(er) thien/
rinsgulden(en) binne(n) eend(er) maent d(air)nae volgen(de) te betalen(e)/
quoli(be)t ass(ecutu)[m] Es vorweerde in gevalle de voirs(creven) claes/
naemaels bij arnde(n) brued(er) der voirs(creven) gesuste(re)n buyte(n) lants/
wesende oft m(ar)griete(n) wed(uwe) heyms wijle(n) chybels oic brued(er)s/
als hij leefde der zelv(er) gesuste(re)n die inde voirs(creven) so(m)me van/
xx rinsgulden(en) alsoe diep gericht moege(n) zijn als de selve/
gesuste(re)n gepraemt wordde dat zij hem d(air)aff tegen/
eene(n)yeglike(n) inne staen zulle(n) met condicien oic oft de/
voirs(creven) claes e(n)nige(n) t(er)mijn laet ov(er)gaen ombetailt dat zij/
alsdan ten huyse desselfs claes zulle(n) moege(n) gaen pande(n)/
zond(er) enich voird(er) recht te versueke(n) cor(am) buetsele burg(imagistr)[o]/
septembr(is) xiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt