SAL7383, Act: V°72.1 (95 of 714)
Search Act
previous | next
Act V°72.1  
Act
Date: 1489-09-16

Transcription

2020-06-10 by Walter De Smet
It(em) cornelis caloens stedehoude(r) tot grymb(er)gen heeft geloeft/
bij eede ten heyligen henricke de keyse(re) dat hij binne(n)/
drie weke(n) naistcomen(de) navolgen(de) zeke(re) v(er)sueckbrieve(n) vand(er)/
stadt aenden offic(ie)r tot grymb(er)gen oft zijne(n) stadthoude(r) gescreve(n)/
janne van lynt geheete(n) hoze wynne desselfs henr(icken) in dien/
hebbe(n) sal dat hij den zelve(n) henr(icke) voldoen zall vand(en) pecht(in)ge(n)/
zijnd(er) goede(n) t(er) me(re)n die hij in pecht(in)gen van hem houden(de) es/
oft alhier tegen den selve(n) come(n) rechts plege(n) oft in gebreke(n) van/
dien dat hij cornelis selve op van hede(n) in drie weke(n) naistc(omende)/
alhier te loven(e) compare(re)n zall ind(en) vroente(n) gielis de vos/
ende van dair niet sceyden hij en zij beslicht mett(er) mi(n)ne(n)/
oft mette(r) rechte metten selve(n) henr(icke) van dat hij den zelve(n)/
wynne bove(n) ende zedert den yersten versuecbrief vand(er) stadt/
soe hij selve bekint heeft heeft late(n) gaen op zijn gelufte/
cor(am) ambobus burg(imagistr)[is] et cert(is) aliis de consilio ac ec(iam)/
p(re)dicto egidio de vos forestario septembr(is) xvi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt