SAL7383, Act: V°8.2 (16 of 714)
Search Act
previous | next
Act V°8.2  
Act
Date: 1489-07-08

Transcription

2019-07-02 by Walter De Smet
It(em) mychiel scribaen jan van colen henr(ic) van noete(re)n anthoenis/
van wichele(n) peet(er) bohon en(de) cornelis van ghilsen als meest(er)s/
vanden huysermen van sinte pet(er)s prochien te loven(en) in p(rese)ntia/
hebben gekint ende gelijdt dat hen van wege(n) vanden selve(n)/
huysermen met gereeden pe(n)ningen afgeleecht ende gequete(n) zij(n)/
bij gheerde brugmans zone wilen henr(ix) ende katlijnen/
hoens weduwe wilen roelofs van herpe zijnder moeyen/
alsulke(r) vier croonen erfelike(n) rente(n) als den zelve(n) huysermen/
vand(en) voirs(creven) prochien van sinte pet(er)s gelate(n) ende gemaect wae(re)n/
met testamente bij lijsbetten wilen hoens docht(er) wilen pet(er)s/
weduwe lambrechts wilen vand(er) lynden aen ende op hue(r)/
drie huyse(n) bij een gelege(n) inde coestrate gelijc tselve testame(n)t/
dat nairde(r) uutwijst ende dat zij mette(n) selven pe(n)ningen/
gecocht ende gecregen hebbe(n) zeke(r) ande(r) erfelike(n) rinten op/
goede zeke(r) ende vaste onderpande gelijc de brieve d(air)af zijnde/
dat volcomelic uutwijsen ende begripen Scelden(de) d(air)om quite/
volcomelic ende al den voirs(creven) g(er)de brugma(n)s en(de) ka(tlij)[ne(n)] zijnd(er) moeyen/
ende hue(r) goede voirg(enoemd) vanden selve(n) vier croene(n) erffelijck/
ende van al sgheens des dien aencleve(n) mach in enige(r) manie(re)n/
Geloven(de) d(air)af ne(m)mermeer aen te spreke(n) in gheene(n) rechte gheestelic/
noch weerlijck mair vand(en) selv(en) quitan(cie) innestaen en(de) warant/
zijn tot eeuwige(n) dagen cor(am) berge nausnyde(re) julii viii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-10 by Xavier Delacourt