SAL7383, Act: V°93.2 (128 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°93.2  
Act
Date: 1489-10-21

Transcription

2021-01-01 by Walter De Smet
It(em) andries van kerckaste(r) zone wijle(n) he(re)n henr(icx) in p(rese)ntia/
heeft gekint ende gelijdt gehave(n) te hebbe(n) ende ontfange(n)/
van claese scribaen de so(m)me van vijftich rinsgulden(en) te lx/
pl(a)c(ken) tstuck en(de) dit van wege(n) colijn m(ar)tin fourier en(de) he(re)n/
van chanterain als voe(r) de zoene des dootslaechs geperpetreert bij/
colijn m(ar)tin voirs(creven) inden p(er)soen henr(icx) van kerckaste(r) Scelden(de)/
d(air)aff quijte den voirs(creven) colijn en(de) claese ende alle ande(re) des quitan(cie)/
behoeven(de) Promitt(ens) null(atenus) alloqui s(ed) war(andizare) p(ro)ut cor(am) hove/
nausnyde(re) octobr(is) xxi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt