SAL7383, Act: V°95.2 (135 of 715)
Search Act
previous | next
Act V°95.2  
Act
Date: 1489-10-24

Transcription

2021-02-04 by Walter De Smet
It(em) jan cruyplant zone wijle(n) jans cleermake(r) woenen(de) te/
loven(e) en(de) jan cruyplant zijn zone woenen(de) te kerckem in p(rese)ntia/
hebben gekindt ende gelijdt ope(n)bairlijck dat zij ontfangen ende/
gehave(n) hebbe(n) van henricke van raveschote alsulke(n) scepen(en) brief/
va(n) bruessel van eene(en) accorde ende tractate tussche(n) den voirs(creven)/
janne cruyplant den ouden en(de) jouffr(ouwen) machtelde(n) butoirs/
voe(r) scepen(en) van bruessel gesciet vand(en) daet xiiii[c] lxxxii/
xxii februarii ende oic eene alsulke silve(re)n scale slecht/
en(de) eene(n) silve(re)n croes met eene(n) vergulden(en) boirde wegen(de)/
tsame(n) stijf negen onchen als de voirs(creven) jan cruyplant doude/
den voirs(creven) henr(icke) van raveschote t(er) meerd(er) vesticheyt ende/
assignacien van drie rinsgulden(en) lijfpen(sien) en(de) dafquiti(n)ge der/
zelv(er) bij hem ende den voirs(creven) ja(n)ne zijne(n) sone den selven/
henr(icke) bekint pantsgewijse in handen gestelt hadde a(nn)[o]/
lxxxvii dece(m)br(is) xix Bekynnen(de) hem de voirs(creven) p(ar)ceelen/
vanden selve(n) henr(icken) van raveschote gehave(n) ende ontfange(n)/
te hebbene den selve(n) henr(icke) zijn goede en(de) erfgenamen/
ende allen ande(re)n des quitan(cie) behoeven(de) d(air)af volcomelijck/
quijtscelden(de) Geloven(de) hem ni(m)mermeer d(air)af aen te/
spreken bij hem selve(n) oft yema(n)de anders in gheenen/
rechte geestelijck noch weerlijck mair van deser/
keynnessen tegen eene(n)yegelijcken inne te staene/
ende gerecht warant te zijne tot eeuwige(n) dage(n)/
cor(am) absoloens nausnyde(re) octobr(is) xxiiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2017-01-11 by Xavier Delacourt