SAL7384, Act: R°101.2-V°101.1 (174 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°101.2-V°101.1  
Act
Date: 1490-08-19

Transcription

2018-11-13 by fernand BERTRAND
Want willem van leefdale als procur(ator)/
he(re)n amelricx vande(n) velde p(ri)este(r) r(e)ligieux/
des goidshuys va(n)d(en) mi(n)d(er)bruede(re)n te loven(en)/
geleydt sijnde [ond(er) de(n) ande(re)n] nae des(er) stadt recht voir/
sijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loven(en) tot allen den goed(en) beyde/
have en(de) erve jans willems wout(er)s vande(n)/
tymple en(de) henrix scoerbroet soe wair die
//
gelegen sijn hem met ja(n)ne marissijs vorste(r)/
van des(er) stadt alle deselve goede bynne(n)/
d(er) stadt en(de) vrijheyt van loven(en) behoirlijck/
heeft doen leve(re)n en(de) den voirs(creven) henricke/
schoerbroet dach van rechte doen besceyd(en)/
te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(en) oft hij hem d(air)tege(n) hadde wille(n)/
oppone(re)n ald(air) hij op heden als ten verstreken(en)/
daighe nyet gecompareert en is noch procur(ator)/
van zijne(n) wege(n) hem d(air)tege(n) oppone(re)nde/
den voirs(creven) geleyden altijt compare(re)nde en(de)/
trecht voirt v(er)sueken(de) Soe hebben scepen(en)/
van loven(en) t(er) manissen smeyers nae dat hen/
bij cleernissen des voirs(creven) vorst(er)s behoirlijck/
gebleke(n) heeft de voirs(creven) leveri(n)ghe en(de) dach/
bescheydinghe geschiet te zijne gewesen/
voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie des/
voirs(creven) geleydden nyet en compareert ten/
opstaene smeyers en(de) d(er) scepen(en) datmen den/
selve(n) geleydden houden soude inde macht/
van sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)ghe(n)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es/
In scampno augusti xix
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters