SAL7384, Act: R°114.2-V°114.1 (195 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°114.2-V°114.1  
Act
Date: 1490-08-28

Transcription

2018-11-28 by fernand BERTRAND
Item margriete switten weduwe jans wijle(n)/
smoers in p(rese)ntia heeft geconsenteert en(de) gewillecoirt/
en(de) mits desen consenteert en(de) willecoirt dat joes/
de moer brued(er) des voirs(creven) wile(n) jans en(de) yde moers/
sijn zust(er) van nu voirtaene hebbe(n) en(de) aenveerde(n)/
sulle(n) alle alsulke(n) erffelike(n) goede(n) als de voirs(creven)/
weduwe van wege(n) des voirs(creven) wile(n) jans/
huers mans tochtelijck besitten(de) es en(de) ande(r) die/
sij tsame(n) in volle(n) stoele vercrege(n) moege(n) hebbe(n)/
om die bij hem te gebruycke(n) en(de) te rege(re)n en(de) de jair/
lijcxsche profijte(n) d(air)af comen(de) te trecke(n) behalve(n) dat/
zij d(air)tege(n) oick de co(m)me(re)n en(de) laste(n) dair uut gaen(de)/
jairlijcx afdoen sulle(n) Ende dit soe langhe als/
de voirs(creven) weduwe leve(n) sal en(de) niet lange(r)/
Ende dat nae de doot vand(er) selve(r) weduwe(n)/
alle deselve goede wed(er) toecome(n) sulle(n) op linke(n)/
smoers der voirs(creven) gehuyssche(n) docht(er) als gerechte
//
erfgename van dien oft in gevalle van hue(re)r/
aflivich(eit) den naiste(n) erfgename(n) vand(en) voirs(creven) ge/
huyssche(n) soe die naed(en) lantrechte sculdich sulle(n)/
sijn te gaene Promitt(ens) rat(um) cor(am) duffle hoeve(n)/
augusti xxviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters