SAL7384, Act: R°124.3-V°124.1 (213 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°124.3-V°124.1  
Act
Date: 1490-09-11

Transcription

2018-11-22 by fernand BERTRAND
Allen dat arnoldus van kets doude uut crachte vand(en)/
procu(r)acien hem gegeve(n) bijde(n) proviso(r)en mo(m)bore(n)/
en(de) meest(er)sse(n) vand(er) fermerien vand(en) groote(n) begijnhove/
en(de) d(er) clausulen van substitucien dair inne begrepe(n)/
heeft gesubstitueert baudewijne henry meye(r) te/
meylhem jaspe(re)n druys te meldert ja(n)ne de/
wercman geheeten van hove sone wilen g(eer)ts/
woenen(de) te cortrijcke henricke truydens te binswijck/
ond(er) wiltsele Te weten(e) den voirs(creven) baudewijne/
t(er) plaetssen van meylhe(m) en(de) dairomtrint jaspa(r)en/
druys te meldert en(de) d(air)omtrint den voirs(creven) ja(n)ne/
de wercman t(er) plaetssen van cortrijcke ende
//
d(air)omtrint ende den voirs(creven) henricke truyde(n)s/
t(er) plaetssen van binswijck wiltsele en(de) d(air)omtrint/
Alle der voirs(creven) fermerien saken jairgulde(n)/
sculd(en) chijsen rinte(n) pachte(n) rechte(n) opcomi(n)g(en)/
en(de) v(er)valle(n) goede beruerlijck en(de) omberuerlijck/
sake(n) q(ue)stien en(de) gescillen die [de] selve alsnu uut/
staen(de) heeft oft namaels hebbe(n) sal moege(n)/
ten plaetssen voirs(creven) voir alle gerichte(n) (et)c(etera) Pro/
mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) duffle hoeve(n)/
septembr(is) xi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters