SAL7384, Act: R°137.2-V°137.1 (220 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°137.2-V°137.1  
Act
Date: 1490-09-14

Transcription

2018-12-22 by fernand BERTRAND
Want ghijsbrecht van holsbeke als man en(de) mo(m)bour/
d(er) weduwe(n) arnts wijle(n) mo(m)mairt geleydt sijnde/
nae des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck/
uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot alle(n)/
den goede(n) beyde have en(de) erve arnts wijle(n) va(n)/
de blehain soe wair die gelegen sijn hem met br(ieven)/
van des(er) stadt gescreve(n) aen de meyers van orp/
le petit en(de) jaindrain le grant oft hue(re)n stede/
houde(re)n alle deselve goede behoirlijck heeft/
doen leve(re)n [en(de) bezunde(r)t een stuck bosch sesse mudd(en) corens en(de) ix st(uvers) en(de) alle(n) a(n)de(re)n goede(n) ond(er) deselve officiers geleg(en)] en(de) d(er) weduwe(n) des voirs(creven) wijle(n)/
arnts de blehain en(de) henra le courbesier dach/
van rechte te compare(re)n inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(en) doen besceyden oft zij hen/
d(air) tege(n) hadde(n) wille(n) oppone(re)n Aldair zij op/
heden als ten verstreken(en) daige niet gecomp(ar)eert/
en sijn noch procur(eur) van hue(re)n wege(n) hem dair/
tege(n) oppone(re)nde den voirs(creven) geleydde(n) altijt/
compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) Soe/
hebben scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers
//
nae dat hen bij rescripte ryga maguar/
smeyers van orp le petit en(de) bij rescripte/
joha(n) stuvenae(re) smeyers jaindrain le/
grant voirs(creven) behoirlijck gebleke(n) heeft de/
voirs(creven) leveri(n)ghe en(de) dach besceydinge geschiet/
te sijne gewesen voir een vonnesse Wair/
de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydde(n) niet en/
compareert ten opstaene smeyers en(de) d(er) scepen(en)/
datme(n) den selve(n) geleydde(n) houd(en) soude inde/
macht van sijne(n) beleyde scepen(en) brieve(n) en(de)/
leveri(n)ge(n) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n)/
es In scampno septembr(is) xiiii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters