SAL7384, Act: R°144.2 (232 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°144.2  
Act
Date: 1490-09-16

Transcription

2019-01-14 by fernand BERTRAND
Want eel wout(er) ha(n)nensone als poirte(r) van des(er) stadt/
hem met des(en) brieve gescreve(n) aenden schouth(eyt) van/
kempelant oft zijne(n) stedehoude(r) tyerssel heeft doen/
ontslaen en(de) uutscrive(n) uut(er) hachten en(de) vroente(n) dair/
hij inne gestelt was en(de) den selve(n) scouth(eyt) en(de) stedehoude(r)/
oft ande(re) die hem van haeff(lijken) optichte(n) oft actie p(er)sonele/
die zij hem eysschen(de) mochte(n) sijn dach van rechte/
in dien oft zij hem d(air)aff yet eyssche(n) woude(n) hadde/
doen beteeken(en) op heden alhier voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loven(en) te compare(re)n en(de) deselve poirte(r) selve niet/
gecompareert en es ja(n)ne wille(m) jordenssone ind(en)/
name vand(er) vrijheyt van yerssel compare(re)nde te/
rechte p(rese)nte(re)nde den voirs(creven) brieff van uutscriven(en)/
doende lesen en(de) trenvoy versueken(de) wair de poirte(r)/
niet en quame Soe hebben de scepen(en) [van loven(en)] ind(en) saken/
gemaent gewijst met vonness(en) geliefde den/
selve(n) ja(n)ne wille(m) jordenssone sijn p(rese)ntacie te doen/
teeken(en) dat hij dat doen mochte en(de) hadde hij/
voirde(r) gebreck dat hij ghinck aende(n) borg(er)meest(er)/
in scampno cor(am) om(n)ib(us) scabinis dempt(is) duffle/
pynnock septembr(is) xvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters