SAL7384, Act: R°147.2 (243 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°147.2  
Act
Date: 1490-09-18

Transcription

2020-01-18 by fernand BERTRAND
Vand(en) stoote questien en(de) gescillen wesen(de) tusschen/
will(em)me lobbe t(er) eenre en(de) ja(n)ne van espent t(er) ande(r) zijd(en)/
uuyt saken vand(en) comenscape(n) die deselve jan gedaen/
heeft teghen jouffr(ouwe) m(ar)griet(en) weduwe ghijsbrechts/
wijlen lobbe van zeke(re)n goeden behoe(re)nde totte(n) hove/
en(de) goed(en) ter hadocht wijlen desselfs ghijsbrechts en(de)/
den condicien consente toeseggen(de) oft gelufte(n) die de/
selve jan inde selve comenscape oft dair voe(r) oft/
d(air)nae gedaen soude hebben oft laten bevoirweerd(en)/
als dat hij den selve(n) willem(me) soude laten de/
naiste d(air)aff zijn soe wa(n)neer hij hem sijn pe(n)ninge(n)/
d(air)aff opleyde het wa(r)e bynne(n) eend(er) maent oft bynne(n)/
twee oft drie oft bynne(n) eene(n) halve(n) jae(r) des deselve/
willem hem wairheid(en) vermet en(de) dwelck hem jan/
ontkint en(de) des dien aencleeft hebben hen de selve/
p(ar)tien gesubmitteert in segge(re)n en(de) mynlijcke yeffene(re)n/
te weten(e) de voirs(creven) willem in hugen van udeke(m)/
en(de) joh(ann)ese vasont en(de) de voirs(creven) jan in henricu(m)/
hanckart en(de) ja(n)ne van udeke(m) in sulck(er) vuege(n)/
dat de segg(er)s hen informe(re)n sulle(n) en(de) wairheyt/
hoe(re)n vande(n) voirs(creven) getuyge(n) die van des voirs(creven) steet/
soud(en) moege(n) weten te spreke(n) en(de) d(air)entynde(n) dairaff/
hue(r) uuytsprak(en) doen bynne(n) xiiii nachte(n) naistcomen(de)/
Promitten(tes) rat(um) Ende oft e(n)nige p(ar)tien segge(re) gebrak(en)/
dat zij ande(re) luden in die stat sulle(n) moege(n) neme(n)/
cor(am) duffle buetsele septembr(is) xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters