SAL7384, Act: R°152.1 (258 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°152.1  
Act
Date: 1490-09-25

Transcription

2019-01-17 by fernand BERTRAND
Item henrick baten cousmake(r) die ten huyse truyde(n)s/
van ov(er)ijssche inde ravestrate heeft doen panden/
met joese peysman vorste(r) eene(n) zwerte(n) cours eene(n) blaeuwe(n)/
vrouwe(n) kerle en(de) een yse(re)n pa(n)ne voir xxvii(½) stuv(er)s d(air)/
inne begrepe(n) de coste(n) vand(en) pendi(n)gen gelijck hij dat/
mette(n) voirs(creven) joese gethoent heeft deselve pande op/
heden behoirlijck gethoent voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(en) hier nae bescreve(n) en(de) sijn scult voirs(creven) met eede/
gecleert alsoe vele gedragen(de) van huyshue(re)n ende/
costen van pending(en) en(de) d(air)entinde(n) de scepen(en) gemaent/
hebbe(n) gewesen dat hij die pande vercoepen en(de)/
ten hoechsten bringe(n) sal ov(er)t d(air) yet dat hijt wed(er)ke(re)n/
sal en(de) gebreckt d(air) dat hij voirtvaeren sal met rechte/
cor(am) udekem sub(stitu)[to] villi(co) hoeve(n) vynck scabi(n)is septe(m)br(is)/
xxv
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters