SAL7384, Act: R°152.3-V°152.1 (260 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°152.3-V°152.1  
Act
Date: 1490-09-25

Transcription

2019-01-27 by fernand BERTRAND
Nae dien dat ernau del fourge de corbaix alh(ier) gedaight/
was met br(ieven) vand(er) stadt te compare(re)n in de banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) tot eene(n) voirleden(en) daighe/
die tot op heden verstreke(n) es en(de) dat uuyt versueke/
van clase del m(ar)celle dit de pont uuyt crachte van/
seke(re)n deylinge(n) voe(r) scepen(en) van loven(en) voirmaels ge/
passeert van zeke(re)n erffelijch(eyden) gelege(n) te corbaix bove(n)/
dien soe de voirs(creven) ernau del fourge seecht dat de/
selve claes d(air)af in rechte te corbaix voirs(creven) zijn/
aensprake en(de) hij zijn v(er)antwerdde(n) gedae(n) hadde(n)/
en(de) deselve claes noch procur(eur) van zijne(n) wege(n)/
selve op hede(n) als ten verstreken(en) daige va(n) rechte/
niet gecompareert en is d(air) de voirs(creven) ernau he(m)/
te rechte gep(rese)nteert en(de) trecht versocht heeft Soe/
hebben de scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers/
gewese(n) voir een vonnesse gelieft den voirs(creven) ernau
//
zijn p(rese)ntacie te doen theeken(en) dat hij dat doen mach/
en(de) heeft hij voerd(er) gebreck dat hij gaen aend(en) borg(er)meest(er)/
In scampno cor(am) lyefkenrode hoeve(n) buetsele vynck/
septembr(is) xxv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters