SAL7384, Act: R°153.2-V°153.1 (264 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°153.2-V°153.1  
Act
Date: 1490-09-25

Transcription

2019-01-15 by fernand BERTRAND
Want henry de heymo(n)niez als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir sijn wettich gebreck uut crachte van/
scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot allen den goeden beyde/
have en(de) erve willems wijlen van walsberghe/
soe wair die gelegen sijn ind(er) stadt van loven(en) oft bynne(n)/
d(er) vryheit d(er) selv(er) hem met joese peysman vorst(er) van/
des(er) stadt alle deselve goede behoirlijck heeft doen/
leve(re)n en(de) he(re)n henricke clase peters p(ri)est(er) dach van/
rechte oft hij hem d(air)tegen hadde willen oppone(re)n/
doen besceyden te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loven(en) aldair hij op heden als ten verstreken(en)/
daige niet gecompareert en is noch procur(eur) van zijne(n)/
wegen hem dair tegen oppone(re)nde den voirs(creven) geleydd(en)/
altijt compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) Soe/
hebben scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers nae dat
//
de voirs(creven) joes peysman vorst(er) behoirlijck gecleert/
heeft de voirs(creven) leveringhe en(de) dach besceydinge/
geschiet te zijne geweesen voir een vonnesse/
wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) geleydden niet/
en compareert ten opstaene smeyers ende der/
scepen(en) datmen den selven geleydden houde/
soude inde macht van sijnen beleyde scepen(en)/
brieve(n) ende leveringhen alsoe verre alst noch/
voir scepen(en) comen es Septembr(is) xxv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters