SAL7384, Act: R°153b.1 (263 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°153b.1  
Act
Date: 1490-06-06

Transcription

2019-01-13 by fernand BERTRAND
Ic mahie cornet maye(r) va(n) winghe certificee(r)/
d(at) alsulcken twe dach(mael) lans geleg(en) in die/
gemper houve onder mij(n) vrauwe van/
marbays te dier tijt d(at) jan vand(er) veken/
v(er)seet heft teghen pet(er) de wilde voer/
x s(chillinge)? erfelicke d(at) die pont pennick...?/
v(er)nughet en(de) betail sin in kinsse der/
waerheit Soe hebbe ic dit geteken m(et)/
mij(n) hant teeken int jaer ons hee(re)n dijs(en)t/
vifhondert achte den vi dach junii/
mahie corne
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters