SAL7384, Act: R°157.1 (272 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°157.1  
Act
Date: 1490-09-30

Transcription

2019-01-26 by fernand BERTRAND
Want libertus jacobi als man ende momboir jouffr(ouwe)/
joha(n)ne(n) lobbe weduwe anthonijs wijle(n) lenart/
die [welke wijle(n) anthonijs] h(ier) voirmaels in sijne(n) leven(en) geleydt es geweest/
nae des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck uut/
crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(en) ond(er) den ande(re)n/
tot allen den goeden have en(de) erve jehan de huesdam/
hee(re) te roux miroir en(de) ernoul de mont soe wair die/
gelegen sijn hem met [eene(n) open(en)] brieve van des(er) stadt gescreve(n)/
aen alle officie(re)n oft hue(re)n stedehoude(re)n alle deselve goede/
behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) de voirs(creven) jehan en(de) ernoul/
dach van rechte te compare(re)n inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(en) doen besceyden oft zij hen d(air)tege(n)/
hadden wille(n) oppone(re)n Aldair zij op heden als/
ten verstreken(en) daighe niet gecompareert en zijn/
noch procur(eur) van hue(re)n wegen hem d(air)tegen oppo/
ne(re)nde de voirs(creven) libertus ind(en) name als bove(n)/
altijt compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) Soe/
hebben scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers nae dat/
hen bij rapporte thiebouts steenweghs d(er) stadt/
bode behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven) leveri(n)ge/
en(de) dach besceydinge geschiet te sijne bijden meye(r)/
van roux miroir gewesen voir een vonnesse Wair/
de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) librechts niet en compareert/
ten opstaen(e) smeyers en(de) d(er) scepen(en) datmen den selve(n)/
librechte ind(en) name als bove(n) houd(en) soude inde/
macht van sijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)ge(n)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es In sca(m)pno/
septembr(is) ultima
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-02 by Dieter Peeters