SAL7384, Act: R°166.2-V°166.1 (290 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°166.2-V°166.1  
Act
Date: 1490-10-07

Transcription

2019-02-02 by fernand BERTRAND
Nae dien dat mathy chemoit? poirte(r) van des(er)/
stadt met brieve(n) der selv(er) alhier bescreve(n) es geweest/
ten versueke jacops de laderier om van hem/
betalinge te crigen van sesse rinsguld(en) t(er) goed(er)
//
rekeni(n)gen oft dat deselve poirte(r) des op heden/
alhier tegen hem come(n) wae(r) van dien rechts te/
plegen inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en)/
op alsoe lief hij he(m) met sijnd(er) vrijheyt recht/
tegen de selve schult woude behulpen en(de) de/
selve ja(cop)s? op heden gecomen es inde voirs(creven) banck/
aldair hij he(m) met zijne(n) gelev(er)den voersprak(en)/
heeft doen p(rese)nte(re)n te rechte tegen den selve(n) mathijse/
die niet gecompareert en es en(de) versuek(ende) voirt/
recht en(de) re(n)voye ind(er) saken soe v(er)re dat scepen(en)/
van loven(en) d(air)op gemaent wijsden van vonnesse/
geliefde den selve(n) jacoppe zijn p(rese)ntacie te doen/
theeken(en) dat hij dat doen mocht en(de) hadde/
hij voird(er) gebreck dat hij ghinck aenden/
borg(er)meest(er) In scampno octobr(is) vii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters