SAL7384, Act: R°168.2 (296 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°168.2  
Act
Date: 1490-10-12

Transcription

2019-02-01 by fernand BERTRAND
Want jaspar van ov(er)wynghe als geleydt nae/
des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot allen den goed(en)/
beyde have en(de) erve gheerts cleynwerck soe wair/
die gelegen sijn hem met brieve(n) van des(er) stadt/
gescreve(n) aenden meye(r) van vilvoirden oft sijne(n)/
stadhoude(r) te leefdale alle deselve goede behoirlijck/
heeft doen leve(re)n en(de) doen versueken de hand(en) te/
doen lichten alle de ghene die hem de bringer/
vanden selven brieve noemen soude oft doen noeme(n)/
en(de) de(n) selve(n) dach van rechte te besceyden(e) oft zij/
hen tegen deselve leveringhe oppone(re)n woud(en)/
tot welken daighe niemant gecompareert en/
is ende de voirs(creven) geleyde trecht voirt versocht/
Soe verre dat [de] scepen(en) van loven(en) ter manissen/
smeyers nae dat hen bij rescripte jacops van/
kilsdonck smeyers van leefdale voirs(creven) behoirlijck/
gebleken heeft dexecucie bij hem gedaen te/
sijne ende allen p(ar)tien dach besceyden te wesen(e)/
nae inhoudt vande(r) selve(r) missiven gewijst/
hebben met vonnesse datmen den geleydden/
houden soude inde macht van sijne(n) beleyde/
scepen(en) brieven ende leveringen alsoe verre/
alst noch voir scepen(en) comen is In scampno/
octobr(is) xii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters