SAL7384, Act: R°177.3-V°177.1 (319 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°177.3-V°177.1  
Act
Date: 1490-10-19

Transcription

2019-02-10 by fernand BERTRAND
Nae dien dat gecompareert sijn in tijden voirleden/
voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) jan fastraert als geleydt/
totten goeden denijs wijlen woutiers smeets ende/
sijnd(er) werdinne(n) t(er) eenre en(de) pet(er) daneels t(er) and(er)/
zijden geven(de) te kynne(n) deselve jan hoe dat peter/
he(m) en(de) sijne(n) beleyde ongebruick ded(en) van eenen/
wagen en(de) ploech die he(m) en(de) sijne(n) beleyde tot/
sijnd(er) scult behoef sculdich wae(r) te volgen(e) bege(re)nde/
den selve(n) d(air)van ond(er)wesen te hebben(e) als dat he(m)/
alle ongebruick in dien afgedaen werde dair/
tegen de voirs(creven) pet(er) seit en(de) leit in feyte dat hij/
dien wagen en(de) de ploech gecocht hadd(e) sand(er)daighs/
nae s(in)te jacops daighe lestleden tegen de weduwe/
denijs wijlen woutiers voe(r) acht rinssche gulden(en)/
en(de) dat de weduwe t(er) selv(er) tijt he(m) bekinde sculdich/
te sijne vijfthien rinsgulden(en) en(de) dat zij he(m) dien/
wagen en(de) ploech lev(er)de in afslage van dien xv/
rinssche gulden(en) en(de) dat dat geschiet was voe(r)/
dbeleyt des voirs(creven) jans hoepte waer hij dat/
gethoene(n) conste dat de voirs(creven) jan in dien op he(m)/
en(de) de voirs(creven) goed(en) met sijne(n) beleyde verdoelt wae(r)/
als dat scepen(en) gemaent sijnde wesen pete(re)n tot/
sijne(n) thoene den welke(n) hij ten dage d(air)toe genome(n)/
genoech ind(er) manie(re)n voirs(creven) van allen den pointe(n)
//
volquam sluyten(de) alsoe de selve p(ar)tien huer saken/
genoech ten ynde voirs(creven) en(de) hebben alsoe de scepen(en)/
h(ier)op gemaent sijnde bijde(n) meyer gewesen voir/
een vonnesse dat jan fastrart met sijne(n) beleyde/
verdoelt es opde goed(en) d(air) questie af is In scampno/
octobr(is) xix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters