SAL7384, Act: R°185.2 (339 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°185.2  
Act
Date: 1490-10-26

Transcription

2019-02-26 by fernand BERTRAND
Acht(er)volgen(de) den vonnesse van contumacien bij scepen(en) van/
loven(en) gewesen nove(m)br(is) xxviii a(n)no lxxxix lestleden ten/
profijte van janne van hulslair als geleydt nae des(er)/
stadt recht tot allen den goeden have en(de) erve henricx/
wijlen van nurode wair die gelegen sijn Es comen/
op heden inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en)/
de selve geleydde ende heeft gecleert bij zijne(n) eede ten/
heylighe(n) dat hem uuyt saken vanden selven beleyde/
opden dach van heden aende goede ond(er) de macht/
vand(en) selve(n) zijne(n) beleyde begrepen en(de) der wettig(er)/
schult dair voe(r) hij tselve beleyt heeft doen doen/
ombetaelt uuytstaen sijn drie rinssche gulden(en) erff(elijck)/
inden selven zijnen scepen(en) brief begrepen en(de) de bewijssenisse/
van dien en(de) dae(re)nbove(n) twee jairrinten dairaff gevalle(n)/
ende ombetaelt uutstaen(de) sond(er) tderde jair nu loepende/
en(de) oick zonder de wettige costen dairom bij hem gelede(n)/
Act(um) in scampno cor(am) om(n)ibus scabinis dempt(is) lyefke(n)rode/
pynnock octobr(is) xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters