SAL7384, Act: R°189.2-V°189.1 (351 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°189.2-V°189.1  
Act
Date: 1490-11-04

Transcription

2019-03-11 by fernand BERTRAND
Item de voirs(creven) mathijs in p(rese)ntia heeft genome(n) ende/
bekindt genome(n) te hebben tegen den voirs(creven) pete(re)n een/
huys met allen sijne(n) toebehoirte(n) den voirs(creven) pete(re)n en(de)/
henneke(n) sijne(n) brued(er) [ts(amen)] toebehoiren(de) gelegen tot op hoeg(ar)de(n)/
tussche(n) de goede he(re)n jans thoenijs t(er) eenre en(de) d(er) weduwe(n)/
francisse pettens t(er) ande(r) zijd(en) Te houde(n) en(de) te hebben van/
kersmesse naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van sesse jae(re)n lanck/
due(re)nde Elcx jairs d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r) twee en(de) eene(n)/
halve(n) rinsschegulden(en) te xx stuv(er)s tstuck bone et fort(is)/
monete te betalen(e) te kersmesse den voirs(creven) kinde(re)n q(uo)l(ibe)t/
ass(ecu)[tu(m)] It(em) voirts heeft de voirs(creven) mathijs genome(n) tegen/
den voirs(creven) pete(re)n twee boende(re)n en(de) een half dachmalen/
lants te houde(n) en(de) te hebben als voe(r) eene(n) t(er)mijn van sesse/
jae(re)n elcx jairs d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r) vier mudd(en) corens/
pag(abilis) cu(m) va(nn)[o] mate van thiene(n) en(de) pacht van hocxshe(m)/
Alle jae(re) ts(in)te andriesmesse apostels te betalen(e) en(de) te/
hocxshe(m) voirs(creven) te leve(re)n den voirs(creven) kinde(re)n quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)]/
d(air)af dyerste betalinge inne gaen sal van s(in)te andries/
messe naistcomen(de) ov(er) een jair en(de) niet eer It(em) heeft de/
voirs(creven) mathijs onder de voirs(creven) land(en) bevonde(n) besaeyt/
een boend(er) lants dwelck de voirs(creven) mathijs sculdich/
sal sijn ten uuytgane van sijne(n) t(er)mijne(n) nae taxacien/
van goeden ma(n)nen tselve alsoe te laten It(em) is vorweerde/
dat de voirs(creven) mathijs betalen sal den pacht uuyte(n)/
voirs(creven) goeden gaende altijt op afslach vande(n) pachte/
voirs(creven) alsoe in tijts dat de voirs(creven) kinde(re) d(air)bij gheen/
schad(en) lijden en sulle(n) It(em) heeft insgelijcx de voirs(creven)
//
mathijs vande(n) voirs(creven) pete(re)n genome(n) den voirs(creven) t(er)mijn/
van sesse jae(re)n lanck due(re)nde on(der)half dachmael/
lants derde schoof om en(de) voe(r) dit jair alleene/
tderdendeel vande(n) coren(en) d(air)op wassen(de) den voirs(creven)/
kinde(re)n te laten volge(n) en(de) voirtaene den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde voe(r) den derde(n) schoef d(air)uut gaen(de)/
en(de) nyet meer It(em) alle dande(r) buyte(n) landen die/
de voirs(creven) kinde(re)n hebben en(de) nyet quijt en conne(n)/
sijn sal de voirs(creven) mathijs die aenveerde(n) voe(r) den/
selve(n) prijs dat de voirs(creven) kinde(re)n die hebben/
en(de) houde(n) moete(n) Ende alle dese voirweerden/
cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters