SAL7384, Act: R°194.3 (361 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°194.3  
Act
Date: 1490-11-08

Transcription

2019-03-03 by fernand BERTRAND
Item steve(n) gerijts van vroenberghe(n) en(de) peter coels van/
leefdale hebbe(n) geloeft indivisim den kercmeest(er)s van/
s(in)te pet(er)s te loven(en) dat sij van nu voirtaene tallen tijden/
als deselve kercke des behoeve(n) sal en(de) sij vand(en) kercmeest(er)s/
in dien versocht sulle(n) werde(n) sullen uutgrave(n) en(de) wercke(n)/
allen alsulke(n) steene(n) alse sij bevi(n)den sulle(n) inde(n) land(en)/
desselfs stevens te vroenberge(n) voirs(creven) d(air)af deselve kercmeest(er)s/
met hen in dien ov(er)come(n) sijn en(de) dat sij voir elke roede/
van twintich voete(n) viercant maken(de) vierhond(er)t voete(n)/
eens hebbe(n) sulle(n) soe v(er)re de selve steene uut dien lande/
strecken sullen tott(er) ond(er)ster lage(n) toe incluys vier stuv(er)s/
en(de) sulle(n) oick gehoud(en) sijn deselve wercklude tot hue(re)n/
laste deselve steene gegrave(n) en(de) gewracht sijnde te leveren(e) uutte(n)/
putte t(er) bequam(er) plaetse(n) d(air)me(n) die lade(n) mach en(de) die selve hulpe(n) lade(n)/
en(de) de mate va(n)d(en) voirs(creven) roede(n) oft voete(n) te meten(e) op dund(er)ste lage/
va(n)d(en) steene ald(air) bevond(en) wordden(de) cor(am) hoeve(n) buetsele nove(m)br(is) viii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters