SAL7384, Act: R°201.2-V°201.1 (376 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°201.2-V°201.1  
Act
Date: 1490-11-13

Transcription

2019-03-17 by fernand BERTRAND
Want jan van buetsele als geleydt nae des(er) stadt/
recht voe(r) sijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loven(en) ond(er) den ande(re)n tot allen den goed(en)/
beyde have en(de) erve pet(er)s wijlen vand(er) elst geheete(n)/
elsenbijl soe wair die gelegen sijn hem met brieve(n)/
van des(er) stadt gescreve(n) aenden meye(r) van wesemaele/
oft sijne(n) stadhoude(r) alle deselve goede behoirlijck/
heeft doen leve(re)n en(de) den erfgename(n) des voirs(creven) wijle(n)/
pet(er)s dach van rechte te compare(re)n inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) doen besceyden oft sij hen/
dair tege(n) hadden willen oppone(re)n Aldair zij op/
heden als verstreken(en) daige nyet gecompareert/
en zijn noch procur(eur) van hue(re)n wege(n) hem d(air)tegen/
oppone(re)nde den voirs(creven) geleydden altijt compare(re)nde/
en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) Soe hebben scepen(en) va(n) loven(en)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen bij rappoirte/
cornelis reyns des(er) stadt bode behoirlijck gebleke(n)/
heeft de voirs(creven) leveringhe en(de) dach besceydinge/
geschiet te sijne op s(in)te symoens en(de) inde avont lestled(en)
//
gewesen voir een vonnesse Wair die wed(er)p(ar)tie/
des voirs(creven) geleydden nyet en compareert ten opstaen(e)/
smeyers en(de) d(er) scepen(en) datmen den selve(n) geleydd(en)/
houden soude inde macht van sijne(n) beleyde/
scepen(en) brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch/
voir scepen(en) comen es In scampno nove(m)br(is) xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters