SAL7384, Act: R°225.2-V°225.1 (416 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°225.2-V°225.1  
Act
Date: 1490-11-27

Transcription

2019-05-16 by fernand BERTRAND
Nae dien dat comen sijn inde banck voir meye(r) ende/
scepen(en) van loven(en) henrick scoerbroet t(er) eenre ende jouffr(ouwe)/
katlijne coleneers weduwe jans wilen willems/
t(er) ande(r) zijde(n) Aldair de voirs(creven) henrick de voirs(creven)/
weduwe aensprack bege(re)nde afgedaen te hebbe(n) en(de)/
hem gelost te werden(e) van alsulken twee rinssche/
gulden(en) erffelijck aen den heylige(n)geest van s(in)te/
g(er)truyde(n) seggen(de) dat de voirs(creven) weduwe hem/
tselve toegeseeght soude hebben huer d(air)af deylende/
den eedt Op dwelck de voirs(creven) weduwe huer/
v(er)antweerden(de) heeft tselve ontkindt p(rese)nte(re)nde
//
ende ae(n)nemen(de) hue(re)n eedt dairaf te doene als nae/
recht behoi(r)en soude hopen(de) alsoe d(air)af ongehoud(en) te sijne/
Es gewesen t(er) manissen smeyers in alsoe v(er)re de/
voirs(creven) weduwe den eedt dade ind(er) mate(n) zij dien/
gep(rese)nteert hadde te doen(e) ende naed(en) deylen(e) van/
hue(re)r p(ar)tien dat zij der aensprake(n) ongehoud(en) sijn/
soude Acht(er)volgen(de) den welke(n) es op hede(n) gecompareert/
de voirs(creven) weduwe ende heeft hue(re)n eedt gedaen/
als nae recht behoirde inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) d(air)op huer wed(er)p(ar)tie dien doende den selve(n)/
niet gecalengiert noch wed(er)leeght en heeft/
hopen(de) alsoe dien volcome(n) te wese(n) huer des/
gedragen(de) totte(n) vonnesse(n) der scepen(en) als dat deselve/
voirts gewesen hebben t(er) manissen smeyers dat zij/
huerts eedts volcome(n) was In scampno nove(m)br(is)/
xxvii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters