SAL7384, Act: R°226.4 (419 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°226.4  
Act
Date: 1490-11-29

Transcription

2019-05-14 by fernand BERTRAND
Item giel(is) van cav(er)soen in p(rese)ntia heeft gekint ende/
gelijdt gehave(n) te hebbe(n) en(de) ontfange(n) vand(en) edelen/
en(de) moegen(de) h(er)toge willem(me) h(er)toge te gulcke en(de) totte(n) b(er)ge/
greve te ravensberghe hee(re) te heynsberghe te dyest/
te zichene (et)c(etera) ende dit uuyt handen mathijs vand(en)/
rode rintmeest(er)s des voirs(creven) h(er)togen in zijne(n) voirs(creven)/
lande van dyest de so(m)me van thien rinssche guld(en)/
uut saken vand(en) twintich rinssche guld(en) die de voirs(creven)/
gielis jairlijcx ende erffelijck heeft ende houden(de)/
es opde goede chijse rinte(n) ende pachte(n) des voirs(creven)/
h(er)togen vercrege(n) tege(n) hee(re)n jacoppe wijle(n) greve van/
salmen bescreve(n) in zeke(re) scepen(en) brieve van loven(en)/
en(de) ande(re) d(air)op gepasseert vallen(de) jairlijcx te twee t(er)mijne(n)/
te weten(e) deen helicht d(air)af te bamisse en(de) dand(er) helicht/
te paessche(n) ende dit vand(en) t(er)mijne van bamesse/
lestlede(n) Bekynnen(de) hem de voirs(creven) gielis va(n)d(en) voirs(creven)/
t(er)mijne van bamesse lestlede(n) en(de) alle(n) ande(re)n voirleden(en)/
t(er)mijne(n) van voe(r) den voirs(creven) t(er)mijn van bamesse lestled(en)/
verschene(n) volcomelijck genoech gedae(n) te sijne Scelden(de)/
d(air)af quijte de(n) voirs(creven) h(er)toge zijne(n) rintmeest(er) voirs(creven) en(de) hue(r)/
goede en(de) alle a(n)de(re) des quitan(cien) behoeven(de) cor(am) lyefkenrode/
buetsele nove(m)br(is) penulti(m)a
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters