SAL7384, Act: R°243.2 (447 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°243.2  
Act
Date: 1490-12-09

Transcription

2019-06-14 by fernand BERTRAND
Want her lodewijck van oppendorp prieste(r) religieulx/
inden godshuyse van s(in)te g(er)truyden te loven(en) als geleydt/
nae des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot allen den goeden beyde/
have en(de) erve jans wilen boeg(aer)t soe wair die gelegen/
sijn hem met eene(n) open(en) placcate van des(er) stadt gescr(even)/
aen alle officie(re)n oft hue(re)n stedehoude(re)n alle deselve/
goed(en) behoirlijck heeft doen leve(re)n ende henricke/
grootheyns ende lijsbette(n) grootheyns zijnd(er) zust(er) weduwe/
jans wile(n) boeg(aer)t voirs(creven) [en(de) derfgename(n) desselfs wijle(n) jans] dach van rechte te compare(re)n/
inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loven(en) doen/
besceyden oft zij hen dair tegen hadden willen/
oppone(re)n Aldair zij op heden als ten verstreken(en)/
daige niet gecompareert en zijn noch procur(eur) van/
hue(re)n wegen hem dair tegen oppone(re)nde den/
voirs(creven) geleydden altijt compare(re)nde ende trecht/
voirt versueken(de) Soe hebben de scepen(en) van loven(en)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen bij rappoirte gielis/
eveloeghe des(er) stadt bode behoirlijck gebleke(n) heeft/
de voirs(creven) leveri(n)ghe ende dach besceydinge geschiet/
te sijne bijde meyers van s(in)t aechte(n) rode en(de) bossuyt/
gewesen voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie des/
voirs(creven) geleydden niet en compareert ten opstaene/
smeyers en(de) d(er) scepen(en) datme(n) den selve(n) geleydde(n)/
houd(en) soude inde macht van sijne(n) beleyde scep(enen)/
brieve(n) en(de) leveringe(n) alsoe v(er)re alst noch voir scep(enen)/
comen es In scampno decembr(is) ix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters