SAL7384, Act: R°248.2 (457 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°248.2  
Act
Date: 1490-12-11

Transcription

2019-07-01 by fernand BERTRAND
Nae dien dat jan remack met brieve(n) van des(er) stadt/
voir meye(r) ende scepen(en) als op heden heeft doen dach/
besceyden ja(n)ne de brun poirte(r) van des(er) stadt voir zeke(re)/
schult die hij hem sculdich was ende voirghinc/
mett(er) porterien Ald(air) deselve poirte(r) niet gecompareert/
en es versueken(de) alsoe deselve jan remacq trenvoy/
om den selve(n) poirte(r) te volge(n) t(er) plecken ende plaetsse(n)/
dair dat behoire(n) soude vand(er) selv(er) schult loepen(de) soe/
hij seyde t(er) so(m)men van vijff rinsgulden(en) ende een/
mudde corens eens Es gewesen bijden scepen(en) ter/
manissen smeyers geliefde den voirs(creven) janne sijn p(rese)ntacie/
te doen teeken(en) dat hij dat doen mach ende hadde/
hij voird(er) gebreck dat hij dat versueken soude aende(n)/
borg(er)meest(er) In scampno decembr(is) xi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters