SAL7384, Act: R°252.2 (465 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°252.2  
Act
Date: 1490-12-16

Transcription

2019-07-04 by fernand BERTRAND
Item katlijne p(er)soens weduwe jans wijle(n) pet(er)s/
met consente ende bijsijne claes gilbous huers mans/
in p(rese)ntia heeft gekint ende gelijdt dat den voirs(creven)/
wijle(n) ja(n)ne pet(er)s hue(re)n man ende hue(r) bynne(n) den/
leven(de) live desselfs huers mans afgequete(n) ende/
afgeleeght sijn des mach lede(n) sijn twee jair oft/
d(air)omtrint bijde(n) momboirs van s(in)te barbele(n) capelle(n)/
doen wesende Alsulken twee rinsgulden(en) erffelijck/
als claes berthens otte vande(n) putte jan van poddeghe(m)/
ende arnt vand(er) phalisen als meest(er)s vand(er) voirs(creven)/
capelle(n) van s(in)te berbele(n) opden tweeste(n) dach nove(m)br(is)/
int jair xiiii[c] ende lxxxv bekint hebbe(n) voir scepen(en)/
van loven(en) ind(en) name ende van wege(n) der selv(er) capelle(n)/
den voirs(creven) janne wijle(n) pet(er)s Bekynnen(de) huer vande(n)/
selve(n) twee rinsguld(en) erff(elijck) en(de) alle(n) jairlijcxsche(n) pachte(n)/
die d(air)af v(er)schene(n) soude(n) moege(n) sijn tot opde(n) dach van/
hed(en) volcomelijck genoech gedaen te zijne Scelden(de)/
d(air)af de voirs(creven) mo(m)boirs de voirs(creven) capelle en(de) alle and(ere) des/
quitan(cien) behoeven(de) volcomelijck quite Promitt(ens) null(atenus) alloq(ui)/
s(ed) war(andizare) p(ro)ut cor(am) duffle vynck decembr(is) xvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters