SAL7384, Act: R°255.2 (470 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°255.2  
Act
Date: 1490-12-16

Transcription

2019-07-22 by fernand BERTRAND
Want willem vand(er) borch als geleydt nae/
des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(en) tot allen den goed(en)/
beyde have ende erve arnts wijle(n) vande(n) scriecke/
en(de) jans wile(n) vande(n) scriecke soe wair die geleg(en)/
sijn hem met brieve(n) van des(er) stadt gescreve(n) aend(en)/
meye(r) van he(re)nt oft zijne(n) stadhoude(r) alle deselve/
goede behoirlijck heeft doen leve(re)n ende den erfge/
name(n) des voirs(creven) wile(n) arnts ende jans vande(n)/
scriecke dach van rechte te compare(re)n inde banck/
voir meye(r) ende scepen(en) van loven(en) doen besceyd(en)/
oft zij hen dair tege(n) hadden willen oppone(re)n/
Aldair zij op heden als ten verstreken(en) daige niet/
gecompareert en zijn noch procur(eur) van hue(re)n wege(n)/
hem dair tege(n) oppone(re)nde den voirs(creven) geleydde(n)/
altijt compare(re)nde ende trecht voirt versueken(de)/
Soe hebben scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeyers/
nae dat hen bij rapporte gielis eveloege des(er)/
stadt bode behoirlijck gebleken heeft de voirs(creven)/
leveri(n)ge ende dach besceydinge geschiet te/
sijne gewesen voir een vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie/
des voirs(creven) geleydden niet en compareert ten/
opstaene smeyers ende der scepen(en) datmen/
den selven geleydden houden soude inde macht/
van sijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe/
v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es In scampno dece(m)br(is)/
xvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters