SAL7384, Act: R°272.1 (499 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°272.1  
Act
Date: 1491-01-03

Transcription

2019-10-10 by fernand BERTRAND
Allen den ghene(n) dat aechte bellaerts weduwe b(er)thelmeeus/
wijle(n) vande(n) broecke cu(m) tuto(r)e in p(rese)ntia heeft geconstit(ueert)/
gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)acie en(de) auc(tori)teyt geg(even) ja(n)ne/
geneffe hue(re)n behoud(en) zone willem(me) van lele jacoppe/
trouwants en(de) ja(n)ne leemans geheete(n) van arsschot aut/
Alle hue(r) sake(n) In melio(r)i forma Promitt(ens) rat(um) salvo/
iusto calculo cor(am) buetsele vynck januarii iii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters