SAL7384, Act: R°275.1 (503 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°275.1  
Act
Date: 1491-01-04

Transcription

2019-08-14 by fernand BERTRAND
Item want soe men v(er)steet opde goede d(er) voirs(creven) marien/
e(n)nige beleyde gedaen souden sijn soe es voirwerde dat d(er)/
voirs(creven) goeding(en) niet wederstaen(de) de brieve vand(en) drie/
rinsguld(en) lijfpen(sien) die de voirs(creven) peter opd(er) voirs(creven) marie(n)/
ende hue(r) borgen spreken(de) heeft in huerer macht oick/
bliven sullen en(de) van werd(en) t(er) meerder sekerheyt vand(en)/
selve(n) pete(re)n e(m)mer soe lange dat de selve pet(er) vander/
voirs(creven) vesticheit der twee pet(er)s erfflijck volcomelijck besorcht/
sal sijn en(de) v(er)sekert tegen de voirs(creven) beleyde en(de) and(er)ssins/
ende alsoe lange hem egheene(n) stoet gedaen en wordt noch/
beledt inde jairlijcxsche betalinge(n) der erfrinte(n) voirs(creven)/
en(de) hij bevindt sijne(n) pant van dien goet genoech wesen(de)/
sal hij mett(er) selver jairlijcxscher rinten dien tijt due(re)nde/
te vreden sijn sonder vand(en) pachte d(er) lijfpen(sien) yet te eysschen(e)/
ende pete(re)n voirs(creven) volcomelijc van al versekert sijnde/
sullen de brieve vand(en) voirs(creven) lijftochte(n) doot en(de) v(er)smolten/
sijn ende de selve marie oick ter meerd(er) sekerheyt/
vanden selve(n) pete(re)n heeft den selve(n) pete(re)n overgegeven den/
brief vanden selven twee pet(er)s erfflijck en(de) geconsenteert/
dat hem volge ende gegheve(n) wordde de kennesse voirs(creven)/
gedaen novembr(is) qui(n)ta lestleden dair mede huer brued(er)/
en(de) zust(er)s met hue(re)n ma(n)nen en(de) oick de mo(m)bo(r)en van he(n)neken/
wijlen stevens huers brueders sone bekint hebben hue(r)/
de vierdeelen van dien rinten in deylinge(n) gevallen/
sijnde dairaff huer twijfste gedeelte als een vijfste kint/
selve toebehoe(re)nde was cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters