SAL7384, Act: R°289.1 (525 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°289.1  
Act
Date: 1491-01-13

Transcription

2019-10-23 by fernand BERTRAND
Nae dien dat op heden comen es inde banck voe(r)/
meye(r) ende scepen(en) van loven(e) jan poels woenen(de) te/
turnhout te kynne(n) geg(even) hoe dat hij als op heden/
alhier hadde doen bescrive(n) ja(n)ne boechuys poirte(r)/
van des(er) stadt ende dach doen bescheyd(en) den selve(n)/
van alsulck(er) schult als deselve poirte(r) hem voirginck/
op sijn poirterie loopen(de) t(er) so(m)men van xxxvi lichte guld(en)/
oft d(air)omtrint t(er) goed(er) rekeni(n)gen aldair deselve/
poirte(r) niet gecompareert en es heeft oick doe(n) genoech/
doe(n) blijken deselve jan poels dat den dach desselfs/
poirt(er)s als op heden diende versueken(de) alsoe trecht/
Soe hebben de scepen(en) t(er) manissen smeyers gewesen/
voir een vonnesse geliefde den voirs(creven) ja(n)ne zijn/
p(rese)ntacie te doen theeken(en) dat hij dat doen mach/
ende heeft hij d(air)entinden voird(er) gebreck dat hij/
dat volghe aend(en) borg(er)meest(er) In scampno januarii/
xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters