SAL7384, Act: R°316.2-V°316.1 (578 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°316.2-V°316.1  
Act
Date: 1491-01-27

Transcription

2020-01-04 by fernand BERTRAND
Aldair voe(r) den borg(er)meeste(r) arnde vand(en) hove en(de)/
e(n)nige vand(en) raide tegen malcande(re)n compareerden/
engelbert egnoy die uuyt gevonneste scepen(en) brieve(n)/
van loven(e) hadde doen houd(en) jenne van salme(n) t(er)/
eenre ende deselve je(n)nijn en(de) met hem huge van/
udekem lieuten(ant) mijns hee(re)n smeyers van loven(e)/
ende jan de putte(re) vorste(r) die last hadde soe/
engelbert seyde den selve(n) je(n)nijn stedevast sond(er)/
op vroentrechte te laten gaen in sijnre hachten/
te houd(en) t(er) ande(re) Aldair deselve engelbert versocht/
den selve(n) je(n)nijn stedevaste in hachten te hebbe(n) sond(er)/
lang(er) dylay uutsedt oft op e(n)nich vroentrecht en(de)/
statute(n) dairaf wesen(de) soe hij meyndt behoirde/
te voird(er) want wat menichfuldige uuytstelle/
h(ier)inne bij ond(er)wijse vand(en) voirs(creven) borg(er)meest(er) de(n) selve(n)/
je(n)nijn h(ier)inne geboert mocht(e) sijn hij engelbert en/
hadde tot gheene(n) ynde conne(n) geraken Dair tege(n)/
de voirs(creven) je(n)nijn t(er) (contra)rien allege(re)nde en(de) nemelijck/
meynde de voirs(creven) scepen(en) brieve(n) des voirs(creven) engelb(er)ts/
te wed(er)leggen(e) e(m)mer in dien dat hij nae alle/
gelegentheyt der saken d(air)uuyt de schult spruyten(de)/
quam gestaen soude met lichten gelde en(de) alsoe/
en meynde hij nyet derve(n) stedevast inde/
vroente te gaene dat en soude beslicht sijn/
met meer woird(en) in wed(er)zijd(en) bij partien/
geallegeert Es p(ar)tien gecleert en(de) uutgesproken/
dat deselve je(n)nijn acht(er)volgen(de) den scepen(en) brieve(n)/
voirs(creven) gehoud(en) soude sijn ind(er) vroenten te gaene/
op dats engelbert hem niet verdrage(n) en woude
//
sond(er) op vroentrecht sond(er) op desselfs engelberts/
consente te moegen gaen Ende aengaende der/
q(ue)stien voirs(creven) setten sij p(ar)tien inde banck voir meye(r)/
ende scepen(en) van loven(e) dair de scepen(en) br(ieven) behoird(en)/
bege(re)nde nochtan de wethoude(re)n aend(en) selve(n) engelb(er)t?/
opdat he(m) geliefde den selve(n) je(n)nijn de dagelijcxsche/
vroente te willen verdragen die dat niet en/
accepteerde noch d(air)inne en consenteerde mits/
den menichfuldige(n) ontsette voirs(creven) In cons(ili)[o]/
opidi januarii xxvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-03 by Dieter Peeters