SAL7384, Act: R°326.3 (601 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°326.3  
Act
Date: 1491-02-04

Transcription

2020-02-01 by fernand BERTRAND
Item jan van bolle molde(r) heeft geloeft pete(re)n vande(n)/
looke oick molde(r) vijff rinsgulden(en) bone mo(ne)[te] te xx st(uvers)/
tstuck te betalen(e) alle maende(n) van nu voirtaene eene(n)/
rinsguld(en) d(air)af tot dat volbetaelt sal sijn met cond(icien)/
lyet hij e(n)nige(n) t(er)mij(n) ov(er)gaen dat dan al gevalle(n) sal sijn/
cor(am) h(er)meys sub(stitu)[to] burg(imagistr)[o] februarii q(ua)rta
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters