SAL7384, Act: R°347.2-V°347.1 (628 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°347.2-V°347.1  
Act
Date: 1491-02-14

Transcription

2020-03-06 by fernand BERTRAND
Item gielis van cav(er)chon de jonge ende anthonijs/
edelhe(re) barbier hebben geloeft indivisim tot behoeff/
vande(n) hee(re) en(de) d(er) stadt inne te stane en(de) genoech/
te doene van alsulcken greyne als onlancx/
leden de moldere van p(er)cke die dat geladen/
hadde om te p(er)cke te vue(re)n en(de) te malen(e) sond(er)/
dat ter wagen te bringen(e) en(de) maelgelt d(air)aff/
betaelt te hebben(e) afgenome(n) es geweest den/
goidshuyse van s(in)te g(er)truden toebehoiren(de) en(de)/
dat te restitue(re)n en(de) oick te betalen(e) de kue(re)n/
ende dmaelgelt d(air)inne verschene(n) tallen/
tijden zij des versocht wordden e(m)mers als d(air)af/
mynlijck oft bij rechte dbeslicht sal sijn geschict
//
ende bevonden tselve greyne verbuert ende/
inde kue(re)n en(de) maelgelde gehouden te zijne/
cor(am) lyefkenrode hoeve(n) februarii xiiii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters