SAL7384, Act: R°352.2-V°352.1 (637 of 1044)
Search Act
previous | next
Act R°352.2-V°352.1  
Act
Date: 1491-02-18

Transcription

2020-03-03 by fernand BERTRAND
Nae dien dat op heden bijden raide vand(er) stadt/
sijn gecompareert lijsbeth werdi(n)ne arnts van vlasselair/
woenen(de) inde cortstrate t(er) eenre ende her henrick/
ydeletten prieste(r) t(er) ande(r) zijden aengaende zekerd(er)/
huyshue(re)n die deselve lijsbeth he(re)n henricke en(de)/
willem(me) van lele zijne(n) borghe eysschen(de) was van/
zeke(re)n goede toebehoiren(de) janne ydeletten brued(er)/
des voirs(creven) he(re)n henricx dwelck een zeke(r) wijle/
tijts tot hue(re)n huyse geweest hadde en(de) noch es/
dairaf de voirs(creven) p(ar)tien tande(re)n tijden bijd(en) raide/
vand(er) stadt hadden geweest sustine(re)nde t(er) (contra)rien/
de voirs(creven) her henr(ick) inden name van hem/
en(de) sijne(n) borghe voirs(creven) dat sij op hem in desen/
niet en hadde te volgen noch zijne(n) borghe/
mair op de voirs(creven) goede bynne(n) hue(re)n platen/
noch sijnde oft zijne(n) brued(er) voirs(creven) soe verre/
zij in enige huyshue(r) meynde gericht te zijne/
te voirde(r) want hij huer niet geloeft en hadde/
Es verclairt bijd(en) wethoude(re)n als op heden/
dat hier voirmaels in des(er) saken partien geap/
pointeert en(de) uutgesproken es geweest dat de/
voirs(creven) lijsbeth in desen volgen soude de voirs(creven)/
goede oft des voirs(creven) he(re)n henricx brued(er) ind(er)/
maten voirs(creven) van des zij hoepte nae recht/
aen hem te v(er)halen ende dat de voirs(creven) her/
henrick ende sijn borghe ombelast soud(en) blive(n)
//
Bij welker uutspraken de voirs(creven) wethoud(er)s/
bleve(n) sijn om bij p(ar)tien geacht(er)volght te wordde(n)/
In consilio opidi februarii xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters